This mystery castle has been created by Wales Air Ambulance staff and volunteers based in the Swansea Central shop. As a proud, all-Wales Charity, this castle pays tribute to the heritage and culture of the nation. The Welsh dragon watches over the castle, just like the Charity’s medics watch over the people of Wales. Another emblem of Wales, strong and resilient daffodils, surround the base of the castle, standing tall and proud, symbolising life and new beginnings.

 

Mae’r castell gyfrin hwn wedi’i greu gan staff a gwirfoddolwyr siop Abertawe Ganolog Ambiwlans Awyr Cymru. Fel Elusen falch, ledled Cymru, mae’r castell hwn yn talu teyrnged i dreftadaeth a diwylliant y genedl. Mae’r ddraig goch yn gwylio’r castell, yn union fel mae meddygon yr Elusen yn gwylio dros bobl ar draws Cymru. Mae arwyddlun arall o Gymru, cennin pedr cryf a gwydn, yn amgylchynu’r gwaelod y castell, yn sefyll yn dal ac yn falch, yn symbol o fywyd a dechreuadau newydd.

Sponsors Artists Schools & Youth Groups Keep in touch