As an organisation, Faith in Families aim to bring positive experiences to the children in their communities. For their castle, they asked the children to create artwork that made them feel happy, reminding them of the times they spent with the organisation.

 

Fel mudiad, mae Faith in Families yn hoffi dod â phrofiadau positif i’r plant yn eu cymunedau. Fe ofynnon nhw i’r plant creu gwaith celf oedd yn gwneud iddyn nhw deimlo’n hapus ac yn eu hatgoffa o’r amser roedden nhw’n ei dreulio efo’r mudiad.

Sponsors Artists Schools & Youth Groups Keep in touch