Swansea Community Farm’s castle design beautifully portrays the vibrant life of a city community farm, complete with animals capturing the lively energy of the farm. Colourful depictions of chickens, goats, pigs and bees add charm and character to the castle’s facade, symbolising the integral role of animals in the farm’s ecosystem. A bright colourful rainbow represents the wonderful unity, diversity and joy that volunteering on a city farm brings to the young people and the local community.

Mae cerflun castell Fferm Gymunedol Abertawe yn portreadu bywyd bywiog fferm gymunedol yn y ddinas, ynghyd ag anifeiliaid yn dangos egni bywiog y fferm. Mae darluniau lliwgar o ieir, geifr, moch a gwenyn yn ychwanegu swyn a chymeriad at ffasâd y castell, sy’n symbol o rôl annatod anifeiliaid yn ecosystem y fferm. Mae enfys liwgar lachar yn cynrychioli’r undod, yr amrywiaeth a’r llawenydd gwych y mae gwirfoddoli ar fferm ddinas yn ei gynnig i’r bobl ifanc a’r gymuned leol.

Sponsors Artists Schools & Youth Groups Keep in touch