Swansea Community Farm

Swansea Community Farm

Swansea Community Farm is a community led, award winning charity. We are the only city farm in Wales and host a range of farm animals, allotments, wildlife areas and beehives. The Farm exists to improve wellbeing, build skills, and create a sense of belonging, alongside producing local food and caring for our natural environment. The farm work is done by volunteers and there are lots of opportunities to get involved in volunteering, training, and play on our beautiful site. 

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn elusen a arweinir gan y gymuned, sydd wedi ennill gwobrau. Ni yw’r unig fferm ddinesig yng Nghymru ac mae’n cynnal amrywiaeth o anifeiliaid fferm, rhandiroedd, ardaloedd bywyd gwyllt a chychod gwenyn. Mae’r Fferm yn bodoli i wella lles, meithrin sgiliau, a chreu ymdeimlad o berthyn, ochr yn ochr â chynhyrchu bwyd lleol a gofalu am ein hamgylchedd naturiol. Mae gwirfoddolwyr yn gwneud y gwaith fferm ac mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gwirfoddoli, hyfforddi a chwarae ar ein safle hardd. 

 

Facebook

Twitter

Instagram

Linked In

Find Out More
Sponsors Artists Schools & Youth Groups Keep in touch